The X

1种文件使用AGP的扩展名

.AGP

ArtGem Project File

分类:光栅图像文件
Tập tin ảnh lát 32-cắn được tạo với ArtGembao gồm tính năng chỉnh sửa giống photoshop, nhưng sử dụng một giao diện cơ bản hơnhỗ trợ các công cụ sơn, sự chọn lựa, nhiều điểm hở, và bộ lọc.

说明:

ArtGem đã bị bán làm một chương trình bán phần trăm thức ăn giữa 2009 và 2009, nhưng bị ngừng hoạt động do thiếu đăng ký.

AGP(ArtGem Project File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E450 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。