The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng ADV

.ADV

Ableton Device Preset File

Phân loại:Tập tin âm thanh
Thiết lập tập tin được tạo bởi Ableton Live, Một chương trình sản xuất âm thanh thường được dùng để tạo các hỗn hợp điện tửlưu giữ thiết bị, bộ lọc âm thanh để tạo ra âm thanh độc đáocó thể áp dụng vào một "bộ thường trực (.ALS) để tạo ảnh hưởng âm thanh thấp, cong, hay các tác dụng âm thanh khác.

ADV (Ableton Device Preset File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E388 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ADV

Audio Driver File

Phân loại:Tập tin hệ thống
Tập tin Tài xế được dùng bởi một số trò chơi cũ để cung cấp khả năng chơi với thẻ âm thanhthường được dùng để tạo ra âm thanh MIME hay loa máy tính.

sự miêu tả:

Một trò chơi ví dụ dùng tập tin ADV là Dune Kuhn ở Virgin Interactivive, which was released in 1993.

ADV (Audio Driver File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E387 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ADV

Nortek Acoustic Doppler Velocimeter File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Dữ liệu lưu trữ dữ liệu về Speedocimét siêu âm (ADV) được dùng để đo tốc độ của nước, hạt và các vật liệu khác.sử dụng trong nghiên cứu khoa học để nghiên cứu sự biến đổi nhanh trong đại dương hay trong phòng thí nghiệm.

sự miêu tả:

Nortek WinADV sẽ bị ngừng hoạt động và không còn tồn tại nữa.

ADV (Nortek Acoustic Doppler Velocimeter File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E389 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。