The X

4 tệp sử dụng phần mở rộng ADT

.ADT

ACT! Document Template

Phân loại:tập tin dữ liệu
Một tập tin ADT là mẫu để tạo một tài liệu xử lý từ mới trong ACT!phần mềm quản lý.Nó được dùng để tạo nhiều tài liệu với bố trí tương tự.

sự miêu tả:

Các tập tin ADT có thể được tạo với một bộ xử lý từ của người thứ ba, như Microsoft Word, tác dụng cùng với ACT!Vị trí mặc định cho việc lưu trữ tập tin ADT là "C: nhóc Files\ ACT\ Templlates." Lưu ý: Saga Hợp!đã thành Swift Act!trong thẩm diễn.

ADT (ACT! Document Template) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E381 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ADT

ADTS Audio File

Phân loại:Tập tin âm thanh
Tập tin âm thanh được mã hóa bằng dạng giao dịch dữ liệu.chứa một loạt các khung âm thanh, mỗi bộ chứa một phần dữ liệu âm thanh tổng thể cần chuyển đithường dùng để phát âm.AACcũng được thấy với phần mở rộng.ADTS.

ADT (ADTS Audio File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E383 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ADT

AutoCAD Audit Log

Phân loại:Tệp CAD
Dữ liệu đăng kí do một chương trình 3D và 2Dghi lại các hoạt động xảy ra trong kiểm toán vẽ.

sự miêu tả:

Để tạo tập tin ADT trong Autocada, hãy làm theo các bước này. Bắt đầu kiểm toán vẽ (trình đơn tập tin)→Đồ dùng vẽ→Ngân sách. Hãy gõ vào đường chỉ huy. Nhập 1 (thay vì giá trị mặc định của 0). Nhấn nút Enter. Bản ghi kiểm toán sẽ được tạo trong cùng thư mục với bản vẽ hiện thời với tên tập tin « Vẽ.adt ».

ADT (AutoCAD Audit Log) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E384 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ADT

World of Warcraft Map File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin sơ đồ dùng bởi World of Warcraft (WoW) một game nhập vai trực tuyến nhiều lần (MMORPG).có một tấm thẻ đồ cho lục địa hay hầm ngục của trò chơidùng để tải địa hình bản đồ và các đối tượng trong lúc chơi game.

sự miêu tả:

Tập tin ADT được bao gồm bên trong các kho lưu trữ của MPQ. Dùng cho dữ liệu cài đặt trò chơi và cập nhật.Những cập nhật kết quả có thể gồm tập tin ADT để thay đổi nội dung bản đồ. Ví dụ tên tập tin ADT bao gồm Northdung u 3318.adt, Azeroth u 29.4t, và Iceown Citadel u 25. 8.adt.

ADT (World of Warcraft Map File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E382 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。