The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ACWW

.ACWW

Animal Crossing Wild World Pattern File

Phân loại:Tệp trò chơi
Kiểu mẫu được sử dụng bởi Animal Crossing Wild World (ACWW), một Cuộc sống-mô phỏng Nintendo DS game, gồm bắt côn trùng, câu cá và thực hiện các công việc khác trong một khu vực động vậtcó một mô hình xuất hiện như cỏ, bãi biển, luống hoa, gạch, và các yếu tố môi trường trò chơi khác.

sự miêu tả:

Chú ý: Công cụ mẫu của ACWW và Patton View có thể được dùng để xem, sửa đổi và tạo tập tin ACWW.

ACWW (Animal Crossing Wild World Pattern File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E334 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。