The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng AC

.AC

AC3D 3D Definition File

Phân loại:Tệp trò chơi
Một tập tin AC chứa thông tin về sự xuất hiện của mô hình 3D trong định dạng AC3D.Nó lưu trữ các thông tin về mặt khác nhau, như là đường lưới, đường dẫn cấu trúc, bản đồ tia UV, và định nghĩa vật chất.Các tập tin AC được tạo bởi AC3D, một chương trình được dùng để tạo các mô hình 3D cho trò chơi, mô phỏng bay, và thực tế ảo.

sự miêu tả:

Khi AC3D là một chương trình khả dĩ tạo ra tập tin AC, tập tin được dùng thường xuyên bởi trình mô phỏng X-Máy bay và Flighton Geary.Các tập tin AC có thể được dùng để tạo tập tin X-Máy tính.CHJ trong AC3D và dùng bổ sung X-Máy bay để xuất ra định dạng sản sản X-Hành tinh. Vì các tập tin AC được lưu trong văn bản thường, bạn có thể mở và sửa đổi chúng bằng một trình soạn thảo.Để mở một tập tin AC với một trình soạn thảo, bạn có thể cần thay đổi phần mở rộng tập tin tài liệu Aac thành tài liệu định.Sau khi xem hay lưu các thay đổi trong tập tin, thay đổi phần mở rộng của tập tin về.ac. Chú ý: các tập tin AC được sử dụng bởi Flighton Geary thường được kèm theo một tập tin.XML, chứa thông tin kích hoạt vật thể hay cảnh trong trò chơi.

AC (AC3D 3D Definition File) phần mềm liên quan:

Windows

4phần mềm

Mac

4phần mềm

Linux

4phần mềm

发送 E265 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AC

Autoconf Script

Phân loại:tệp thực thi
Kịch bản cấu hình tự động sản xuất bởi GNU Tự conftự động cấu hình các gói mã nguồn mềm để thích nghi với nhiều loại hệ thống giống như Posixtạo ra bằng cách thử một gói phần mềm cho mỗi tính năng mà chương trình có thể cần để chạy một hệ thống cụ thể.Tự nhiên sau đó tạo một danh sách các tính năng hệ thống cần thiết.

sự miêu tả:

Tự động conf thường được gọi là "cấu hình.ac." Kịch bản cấu hình tự động được tạo bởi việc chạy chương trình xử lý tiền chế m4 với tập tin cấu hình.ac như là nhập.

AC (Autoconf Script) phần mềm liên quan:

Mac

1phần mềm

发送 E264 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。