The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng ABK

.ABK

Arena Opening Book File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin được dùng bởi Arena, một giao diện đồ họa tiện dụng được dùng bởi động cơ cờ vuacó chứa các chiêu thức mở sách, để lưu trữ các chiến lược mở rộng cho một cầu thủ trí tuệ nhân tạocó thể chứa hàng triệu động tác đã xác định trước.

sự miêu tả:

Các tập tin ABK được dùng để giảm chi phí tính để quyết định chiến lược tối ưu cho vài bước đầu trong một trò chơi cờ.

ABK (Arena Opening Book File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E248 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ABK

Automatic Backup File

Phân loại:tập tin sao lưu
Hỗ trợ tập tin được tạo ra bởi các chương trình khác nhau, bao gồm cả CorelDAW, khả năng Office Write, và printMaster Goldchứa một bản sao lưu của tài liệu hay dự án đang được mởdùng để phục hồi dữ liệu chương trình trong trường hợp bị hỏng máy tính hay tham nhũng tập tin.

sự miêu tả:

Chú ý: tập tin ABK thường không phải là mở trực tiếp.Thông thường, chương trình đã tạo ra chúng sẽ hướng dẫn người dùng trong quá trình thu hồi dữ liệu bị mất.

ABK (Automatic Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E246 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ABK

Need for Speed Underground Audio File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin âm thanh được dùng bởi Cần cho Speed Underground (NFS), một game đua xechứa ngôn ngữ trò chơi, âm nhạc và các tập tin âm thanh khácdùng để chơi các hiệu ứng âm thanh và âm nhạc trong game.

ABK (Need for Speed Underground Audio File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E247 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。