The X

1种文件使用8ST的扩展名

.8ST

8start Launcher File

分类:设置文件
Tập tin dùng bởi 8start Launcher, một chương trình dùng để tổ chức từ trình đơn bắt đầu màn hình nền và cửa sổ thành một giao diện người dùng duy nhấtchứa thiết lập cho bệ phóng chạy ứng dụng, như tiêu chuẩn chương trình và trạng thái cửa sổ.

8ST(8start Launcher File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E157 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。