The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3DMK

.3DMK

123D Make Project File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Kiểu thiết kế kiểu tạo bởi 123D Make, một chương trình dùng để biến dạng 3D thành các bản vẽ đã bị cắt.lưu trữ một mô hình 3D dùng để tạo hướng dẫn cắt ra mô hình bằng giấy, gỗ hay các vật liệu khác.dùng cho công trình xây dựng tự do (do-it-yourself) và có thể được chia sẻ với các người dùng trực tuyến qua phòng trưng bày 123D.

sự miêu tả:

Bộ tạo 123D có thể tạo ra các hướng dẫn khác nhau từ bốn kỹ thuật xây dựng: lát xếp, Slide, đường cong, hay lát quay. GHI CHÚ: không thể tải về tự động 123D.

3DMK (123D Make Project File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

iOS

1phần mềm

发送 E72 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。