The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3DF

.3DF

3D Format

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Độ nén cao, bảo mật định dạng ảnh ba chiều là bản sao của tập tin mẫu gốccho phép bộ sưu tập, cắt bỏ, cắt ngang, đo đạcbao gồm các tùy chọn an ninh có thể hạn chế in và incó thể được bảo vệ mật khẩu.

sự miêu tả:

Trình đọc 3D đã bị ngừng hoạt động và không còn sẵn sàng tải về nữa.

3DF (3D Format) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E63 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。