The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
UFR Ultra Fractal File Tệp hình ảnh vectơ