The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
RDL MicroStation Redline File Tệp hình ảnh vectơ