The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
BSS Resident Evil Background Images File tệp hình ảnh raster
BTI Nintendo Texture File tệp hình ảnh raster
BW Black and White SGI Image File tệp hình ảnh raster
C4 JEDMICS Image File tệp hình ảnh raster
CAL CALS Raster Graphic tệp hình ảnh raster
CALS CALS Raster Graphic File tệp hình ảnh raster
CAM CASIO Digital Camera Picture File tệp hình ảnh raster
CAN Canon Navigator Fax Document tệp hình ảnh raster
CD5 Chasys Draw Image File tệp hình ảnh raster
CDC AutoCAD DesignCenter Preview Cache File tệp hình ảnh raster
CDG Compact Disc Plus Graphics Image tệp hình ảnh raster
CE ComputerEyes Image tệp hình ảnh raster
CID Navigator Chart Image Description File tệp hình ảnh raster
CIMG CImg Image File tệp hình ảnh raster
CIN Kodak Cineon Bitmap File tệp hình ảnh raster
CIT Intergraph Bitmap Image File tệp hình ảnh raster
CLIP Clip Studio Format File tệp hình ảnh raster
CMR U.S. Sectional Chart Map File tệp hình ảnh raster
COLZ Adobe Collage File tệp hình ảnh raster
CPBITMAP iOS Wallpaper Image tệp hình ảnh raster
CPC CPC Compressed Image File tệp hình ảnh raster
CPD Compressed PhotoDefiner Image File tệp hình ảnh raster
CPG Manga Studio Page File tệp hình ảnh raster
CPS Corel Photo House File tệp hình ảnh raster
CPT Corel PHOTO-PAINT Image tệp hình ảnh raster
CPX Corel CMX Compressed File tệp hình ảnh raster
CSF Content Sealed Format tệp hình ảnh raster
CT Scitex Continuous Tone File tệp hình ảnh raster
CUT Dr. Halo Bitmap Image File tệp hình ảnh raster
DC2 Kodak Photo-Enhancer File tệp hình ảnh raster
DCM DICOM Image tệp hình ảnh raster
DCX Zsoft Multi-Page Paintbrush File tệp hình ảnh raster
DDB Device Dependent Bitmap tệp hình ảnh raster
DDS DirectDraw Surface tệp hình ảnh raster
DDT Age of Mythology Textures File tệp hình ảnh raster
DGT DST Thumbnail File tệp hình ảnh raster
DIB Device Independent Bitmap File tệp hình ảnh raster
DIC DICOM Image tệp hình ảnh raster
DICOM DICOM Image File tệp hình ảnh raster
DJV DjVu Image tệp hình ảnh raster
DJVU DjVu Image tệp hình ảnh raster
DM3 DigitalMicrograph Image tệp hình ảnh raster
DMI BYOND Dream Maker Icon File tệp hình ảnh raster
DPX Digital Picture Exchange File tệp hình ảnh raster
DRZ Draz Paint File tệp hình ảnh raster
DT2 Windows Live Messenger Emoticon Image File tệp hình ảnh raster
DTW Desktop Wallpaper tệp hình ảnh raster
DVL Dalim Virtual Library File tệp hình ảnh raster
ECW Enhanced Compression Wavelet Image tệp hình ảnh raster
EPP Canon Easy-PhotoPrint Image File tệp hình ảnh raster