The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
DA2 Ad-Aware License File Những tập tin khác
DAL Download Accelerator Plus URL List Những tập tin khác
DAP Download Accelerator Plus Partial Download Những tập tin khác
DAT Piriform DAT File Những tập tin khác
DAT Inno Setup Uninstaller Data File Những tập tin khác
DAT Exchange E-mail Attachment Những tập tin khác
DB Windows Thumbnail Cache Những tập tin khác
DBX Outlook Express E-mail Folder Những tập tin khác
DC1 Bloomba E-mail Message Những tập tin khác
DCOVER Disc Cover File Những tập tin khác
DCT Dictionary File Những tập tin khác
DCTMP DC++ Partially Downloaded File Những tập tin khác
DECRYPT Decrypted Microsoft ESD File Những tập tin khác
DEK Memorize-It Flashcard Deck Những tập tin khác
DESKTOP Desktop Entry File Những tập tin khác
DEVICESALT NOOK Device Salt File Những tập tin khác
DFU LaTeX Font Encoding File Những tập tin khác
DGC TurboTax Tax Form Những tập tin khác
DIC Dictionary File Những tập tin khác
DISABLED Spybot - Search & Destroy Disabled File Những tập tin khác
DISKDEFINES Linux LiveCD Information File Những tập tin khác
DKE DriveLock FDE Disk Key File Những tập tin khác
DLM Akamai Download Manager File Những tập tin khác
DMS Renamed Downloaded File Những tập tin khác
DMX-INFO DriverMax Driver Information File Những tập tin khác
DONE Marker File Những tập tin khác
DOWNLOADING Pando Incomplete Download File Những tập tin khác
DPB FaxMaster Document Những tập tin khác
DR DRM Rights Object Những tập tin khác
DRC DRM Rights Object Những tập tin khác
DSC Nikon Disk Identification File Những tập tin khác
DSKIN DockX Skin Những tập tin khác
DSTUDIO DownloadStudio Incomplete Download Những tập tin khác
DTAPART DownThemAll! Partially Downloaded File Những tập tin khác
DTF Domino Temporary File Những tập tin khác
DT_ Macintosh Data Fork Những tập tin khác
DUMP Google BreakPad Crash Log File Những tập tin khác
DUS Readiris Font Dictionary Những tập tin khác
DWC Emulex DWC Firmware Update File Những tập tin khác
DWL TurboCAD Drawing Lock File Những tập tin khác
DWL2 AutoCAD Drawing Lock File Những tập tin khác
DWLIBRARY Paperless Document Library Những tập tin khác
DWN Firmware Update File Những tập tin khác