The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
XFN Ventura Printer Font tệp phông chữ
XFT ChiWriter Printer Font tệp phông chữ